Poniedziałek, 16 Grudzień 2019

27 stycznia w Katowicach konferencja europejskich regionów górniczych

02.12.2019, 10:44 Aktualizuj: 02.12.2019, 14:40

27 stycznia 2020 r. w Katowicach samorząd woj. śląskiego zorganizuje konferencję nt. transformacji europejskich regionów górniczych – zapowiedział w poniedziałek marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski. Jak dodał, region pokaże tam swój plan na tę transformację.

W ostatnich dniach Chełstowski uczestniczył w spotkaniu uczestników Platformy Transformacji Regionów Górniczych w niemieckim Görlitz. Jak przypomniał w poniedziałkowej rozmowie na antenie Radia Katowice, platforma ta jest instrumentem Komisji Europejskiej, służącym m.in. wymianie dobrych praktyk transformacji gospodarczej i energetycznej.

„Jako jeden z ważnych regionów (górniczych – PAP), razem z innymi regionami górniczymi całej Europy podpisaliśmy deklarację skierowaną do Komisji Europejskiej, aby zwiększyć nakłady funduszowe na transformację gospodarczą, na transformację energetyczną - bo ta kwota, która została pierwotnie zaproponowana jest stosunkowo wysoka, ale w naszej ocenie za mała, by ten proces skutecznie i dobrze przeprowadzić” - zastrzegł.

Marszałek poinformował też, że samorząd woj. śląskiego wystosował zaproszenia do innych regionów, aby pokazać efekty ostatnich 30 lat swojej transformacji (ocenił przy tym, że potrwa ona jeszcze kolejne 20 lat).

Jak wyjaśnił, 27 stycznia 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja z udziałem wysokich przedstawicieli KE, regionów węglowych i polskich władz. „Będzie to dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo chcemy pokazać też nasz plan na tę transformację” - zapowiedział.

Woj. śląskie, jako jeden z pierwszych regionów, od początku zaangażowało się w działania KE w ramach tzw. Platformy Regionów Górniczych. Strona polska m.in. przedstawiła Komisji 26 pilotażowych przedsięwzięć do realizacji w ramach platformy: 14 projektów na poziomie krajowym, 12 na regionalnym, z których osiem to przedsięwzięcia samorządu województwa, dwa - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz po jednym Uniwersytetu Śląskiego i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Samorządowcy uważają, iż skuteczna transformacja gospodarcza i energetyczna wymaga ogromnych środków, stąd m.in. postulat elastyczności Polityki Spójności 2021-2027 i przyszłych programów operacyjnych, aby uwzględniały regionalną specyfikę i regionalne uwarunkowania, pozwalając przygotowywać oddolne, "szyte na miarę" projekty.

Specjalnym mechanizmem wsparcia regionów górniczych ma być Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej - instrument zaproponowany przez Parlament Europejski w ubiegłorocznym stanowisku dotyczącym wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027. Celem funduszu, dysponującego w zamierzeniu budżetem ok. 4,8 mld euro, ma być wsparcie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków społecznych, społeczno-gospodarczych i środowiskowych, związanych z odejściem od węgla.

W założeniu środki te mają znaleźć się w innej "kopercie" budżetowej niż polityka spójności, bo w dziale dotyczącym środowiska i zasobów naturalnych. Samorządowcy z regionów górniczych zabiegają, aby pieniądze te były dodatkowymi środkami specjalnie dla takich obszarów, bez zmniejszania z tego powodu funduszy w ramach polityki spójności. Chodzi także o to, aby fundusz był zarządzany na poziomie regionalnym, ze wsparciem eksperckim KE.

Już obecnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o wartości 3,5 mld euro, przeszło czwartą część środków woj. śląskie przeznaczyło na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, a kolejne niemal 1,5 mld euro trafia na pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości, edukacji, rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej oraz rynku pracy.

Wiosną tego roku zarząd woj. śląskiego powołał specjalny zespół dla inicjatywy regionów górniczych, którego zadaniem jest m.in. uspołecznienie procesu przygotowania nowych projektów, koordynacja działań wielu partnerów. Zespół liczy ok. 40 członków z różnych środowisk, którzy reprezentują różne perspektywy patrzenia na proces transformacji - to m.in. eksperci, przedstawiciele przemysłu, organizacji pozarządowych, instytucji wspierania biznesu i związkowcy.

W lipcu br. zarząd woj. śląskiego przyjął Plan Działań Transformacji Regionu, zawierający diagnozę wyzwań i problemów, kierunki działań oraz projekty priorytetowe na kwotę ok. 2 mld zł.(PAP)

autorzy: Mateusz Babak, Marek Błoński

mtb/ mab/ je/

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.