Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020

Europejskie organizacje samorządowe: porozumienie w sprawie budżetu UE potrzebne już na czerwiec

29.04.2020, 13:58 Aktualizuj: 29.04.2020, 14:32
Na zdjęciu: Isabelle BOUDINEAU, szef komisji COTER Komitetu Regionów oraz Younous OMARJEE, szef komisji REGI Parlamentu Europejskiego © European Union / EH
Na zdjęciu: Isabelle BOUDINEAU, szef komisji COTER Komitetu Regionów oraz Younous OMARJEE, szef komisji REGI Parlamentu Europejskiego © European Union / EH

Porozumienie w sprawie budżetu UE i Fundusz Odbudowy są potrzebne już na czerwiec; opóźnienie zagrozi bezpieczeństwu obywateli i spójności w Europie – podkreślają europejskie organizacje samorządowe tworzące "Sojusz na rzecz polityki spójności".

"Sojusz" (#CohesionAlliance), który jest inicjatywą Komitetu Regionów UE, unijnego ciała doradczego, oraz europejskich stowarzyszeń regionów i miast, lobbuje za wzmocnieniem polityki spójności po 2020 r.

Choć centralne miejsce w środowym komunikacie "Sojusz" zajęła polityka spójności, podkreślono również potrzebę zajęcia się kwestią strat z tytułu niezapłaconych podatków i dochodów podatkowych w budżetach lokalnych.

Po ubiegłotygodniowej wideokonferencji szefów państw i rządów samorządowcy zaapelowali, by polityka spójności pozostała priorytetem podczas rozmów na temat strategii naprawy gospodarczej po kryzysie wywołanym koronawirusem.

Jak podkreślono komunikacie "Sojuszu", walka z pandemią Covid-19 oraz ponowne ożywienie gospodarki europejskiej to wyścig z czasem.

"Wszelkie dalsze opóźnienia w zapewnieniu odpowiedniego planu naprawy gospodarczej UE, opartego na odważnym budżecie Unii, osłabią naszą zdolność do ochrony zdrowia i praw socjalnych obywateli, utrzymania zdolności produkcyjnych Europy, pomocy przedsiębiorstwom w przetrwaniu sytuacji nadzwyczajnej oraz inwestowania w zrównoważoną przyszłość" - wskazano.

Według europejskich organizacji samorządowych, konieczne jest, by państwa członkowskie zrobiły "zasadniczy krok naprzód dla Europy" poprzez zapewnienie ciągłości środków nadzwyczajnych wspieranych przez politykę spójności w krajach i na terytoriach najbardziej dotkniętych pandemią, przy odpowiednim finansowaniu i na specjalnych zasadach.

Krakiem naprzód miałoby być również zwiększenie planowanych inwestycji w ramach polityki spójności w latach 2021–2027 w celu przyspieszenia ożywienia gospodarczego i stworzenia "odpornej, bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej" Europy.

Samorządy postulują też, by zadbać o nadzwyczajne inicjatywy finansowe przyczyniające się do spójności społecznej, terytorialnej i gospodarczej.

"Trzeba zająć się kwestią budżetów lokalnych – strat z tytułu niezapłaconych podatków i dochodów podatkowych, a także wspierać władze lokalne i regionalne oraz powiązane z nimi przedsiębiorstwa publiczne w realizowaniu lokalnych usług na rzecz obywateli w przypadku scenariusza pandemii i sytuacji po pandemii" – podkreślono w komunikacie.

Według "Sojuszu" należy również doprowadzić do pomyślnego zakończenia negocjacji w sprawie przyszłej polityki spójności, aby w terminie rozpocząć okres finansowania w 2021 r. i zapewnić kontynuację polityki spójności w kolejnych latach.

Zdaniem samorządowców potrzebne byłoby też zbliżenie wszystkich poziomów sprawowania rządów w celu inwestowania w lepsze usługi zdrowotne w całej Unii, zarówno poprzez zwiększenie środków finansowych na rzecz zdrowia w ramach polityki spójności, jak i ustanowienie specjalnego mechanizmu w dziedzinie zdrowia.

Przedstawiciele europejskich samorządów domagają się, by zarówno podstawowy budżet UE, jak i nadzwyczajne inicjatywy inwestycyjne opierały się na doświadczeniu i wiedzy podmiotów lokalnych zajmujących się pandemią i jej skutkami. "Inwestycje UE muszą skorzystać na elastyczności i uproszczeniach, zaś wszelka nadmierna centralizacja poważnie osłabi ich skuteczność" – podkreślono w komunikacie.

"Sojusz" zauważył ponadto, że polityka spójności jest najlepszym narzędziem UE, by strukturalnie wesprzeć rozwój społeczny i gospodarczy regionów i miast. Dlatego należy tę politykę wzmocnić i w pełni wykorzystać do zwiększenia odporności wszystkich władz lokalnych i regionalnych.

"Muszą one być wystarczająco przygotowanie na skutki gospodarcze obecnego kryzysu, jak również na wszelkie przyszłe kryzysy, co stanowiłoby uzupełnienie obecnych i przyszłych instrumentów reagowania kryzysowego" – zaznaczono.

Według "Sojuszu" obecnie niezwykle ważne jest, by instytucje UE działały w duchu solidarności i odpowiedzialności.

Jak zauważono w komunikacie, ostatecznym wynikiem negocjacji nie może być zbiór nadmiernie scentralizowanych funduszy i niepewnych instrumentów finansowych, opierających się jedynie na reaktywności rynków prywatnych.

"Musimy zapewnić Europie skuteczny zestaw narzędzi, w którym dotacje i pożyczki są odpowiednio wyważone i w pełni realizuje się zasadę partnerstwa, aby lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli UE" – dodano.

kic/

 

 

 

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.