Czwartek, 28 Maj 2020

Karty do głosowania w wyborach do PE - duże arkusze lub broszury

28.02.2019, 16:31 Aktualizuj: 28.02.2019, 16:51
Fot.PAP/R.Guz
Fot.PAP/R.Guz

Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła wzory kart do głosowania oraz nakładek na karty sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 26 maja wyborcy, w zależności od liczby list kandydatów zarejestrowanych w okręgu, otrzymają bądź to jedną kartę dużego formatu, bądź broszurkę trwale połączonych kartek.

Karty będą białe, ale nazwiska kandydatów będą drukowane na szarym tle. Karty będą miały ścięty prawy róg. Wszystkie numery list, nazwy komitetów wyborczych oraz imiona i nazwiska kandydatów będą drukowane jednym rodzajem i wielkością czcionki. Wielkość kart rośnie w miarę zwiększania się liczby list kandydatów w okręgu wyborczym. Graniczne wielkości to 6, 15 i 20 list, przeznaczone na karty o formatach, odpowiednio: A3 minus, A2 minus, A2 plus.

Przy więcej niż 20 listach obowiązywać będzie broszura, składająca się ze spiętych ze sobą kartek formatu A4. Będzie ona miała stronę tytułową oraz stronę ze spisem treści, czyli - ułożonych według numerów - nazw list kandydatów, z odesłaniem do numeru strony, na której znajduje się wybrana lista. Na kolejnych stronach znajdą się poszczególne listy - po jednej na każdej ze stron. Przy nazwiskach kandydatów umieszczone będą kratki przeznaczone na oddanie głosu. Zarówno pojedyncze karty, jak i kartki w broszurze, będą zawierać informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu i będą opatrzone pieczęcią komisji wyborczej.

Do każdego formatu kart do głosowania będą dopasowane nakładki na kartę sporządzone w alfabecie Braille'a.

PKW ustaliła także wzór informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.
 
"Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu" - to treść informacji o sposobie głosowania.

Natomiast przyczyną nieważności głosu jest: "Postawienie znaku "X" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście; niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce; postawienie znaku "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez okręgową komisję wyborczą".

Zgodnie z uchwałą PKW "nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalona lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej".

woj/

 

Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.