Wtorek, 22 Październik 2019

Nowy PE i sprawy niedokończone w poprzedniej kadencji

14.06.2019, 14:16 Aktualizuj: 17.06.2019, 10:14
Fot.PAP/R.Guz
Fot.PAP/R.Guz

Nowa władza ustawodawcza w Unii Europejskiej rozpocznie się 2 lipca. Oprócz własnych, nowych inicjatyw nowi europosłowie będą też musieli dokończyć szereg spraw po poprzednikach, w tym te najważniejsze jak nowy budżet.

Projekty legislacyjne, które były przedmiotem głosowania PE przed wyborami nie ulegają bowiem dyskontynuacji, ale pozostają prawomocne dla następnego Parlamentu. Oznacza to, że po wyborach nowy Parlament przejmie akta, i przejdzie do następnego etapu procedury decyzyjnej.

Prace legislacyjne, które nie dotarły na posiedzenie plenarne przed wyborami, a podjęte np. w komisji wygasają. Jednak na początku nowej kadencji nowa Konferencja Przewodniczących Parlamentu - przewodniczący PE i przywódcy grup politycznych - mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu prac już wykonanych w tych aktach (zasada 229 regulaminu PE).

Na podstawie danych opublikowanych przez przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w Warszawie publikujemy zestawienie niektórych najważniejszych spraw, które oczekują na finał prac w UE.

- Nowy budżet na lata 2021-2027. Propozycje Komisji dotyczące nowego wieloletniego programu przedstawione w maju i czerwcu 2018 r. zakładają skupienie się UE na kilku kluczowych sprawach jak: ochrona klimatu (na którą przeznaczone ma zostać 1 na każde wydane 4 euro); programy dla młodzieży, w tym Erasmus na który trafić ma ponad dwa razy więcej środków niż w poprzedniej perspektywie). Na finansowanie badań i innowacji; strategiczne inwestycje europejskie; jednolity rynek i programy kosmiczne przeznaczone ma być łącznie 187,4 mld euro; na działania zewnętrzne trafić ma 123 miliardy euro; wydatki na ochronę granic i programy migracyjne mają być zwiększone do 34,9 mld euro, a wydatki na bezpieczeństwo i obronę wzrosnąć do 27,5 mld euro.

- Polityka migracyjna i reforma wspólnotowego systemu azylowego. Reforma ta wzbudza w UE kontrowersje. Wspólnota dostrzegła potrzebę zreformowania tego systemu, gdy w 2015 r. doszło do ogromnego kryzysu migracyjnego, a Komisja Europejska w odpowiedzi na ten kryzys zaproponowała następnie przymusowy rozdział uchodźców między kraje członkowskie. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiły się kraje Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polska. Komisja Europejska, widząc, że bardzo trudno będzie znaleźć konsensus w UE dla tego pomysłu, zaproponowała następnie ustalenie tylko niektórych elementów reformy systemu azylowego, tych, co do których jej zdaniem możliwy byłby konsensus. Chodzi np. o reformę unijnej agencji ds. azylu.

- e-prywatność. Komisja Europejska przedstawiła projekt nowego rozporządzenia w sprawie ochrony prywatności w komunikacji elektronicznej. Dotychczasowe przepisy skupiały się głównie na ochronie danych użytkowników korzystających z tradycyjnych usług komunikacyjnych, jak połączenia telefoniczne czy wiadomości tekstowe SMS. Nowe regulacje mają objąć swoim zasięgiem także komunikację mailową oraz rozmowy za pośrednictwem komunikatorów internetowych, jak WhatsApp, Facebook Messenger czy Skype.

- Ograniczenie możliwości działania terrorystów. Nowy PE będzie odpowiedzialny też m.in. za negocjacje z Radą UE w sprawie ostatecznej formy nowych przepisów, które zakładają, że firmy internetowe powinny szybko usuwać z sieci treści terrorystyczne, najpóźniej w ciągu godziny od otrzymania zgłoszenia od odpowiednich władz. Nowe regulacje dotyczą wszelkich materiałów - tekstów, obrazów, nagrań dźwiękowych lub filmów - które „zachęcają lub nakłaniają do popełnienia lub udziału w popełnieniu przestępstw terrorystycznych, zawierają instrukcje dotyczące popełnienia takich przestępstw lub zachęcają do udziału w działaniach grupy terrorystycznej”, a także treści zawierające wskazówki dotyczące tworzenia i używania materiałów wybuchowych, broni palnej i innej broni do celów terrorystycznych.

- Bezpieczeństwo Strefu Schengen - aktualizacja zasady dotyczących tymczasowego przywracania granic i kontroli w strefie Schengen.

- Woda pitna. Zaproponowane przez Komisję Europejską w lutym 2018 r. przepisy mają sprawić, że woda z kranu byłaby bezpieczniejsza do picia m.in. poprzez dodanie nowych i nowo powstających zanieczyszczeń do wykazu kryteriów określania bezpieczeństwa wody. Bezpieczniejsza woda z kranu oznaczałaby też niższe zużycie wody butelkowanej, a co za tym idzie mniejsze wytwarzanie odpadów.

- Koordynacja zabezpieczenia społecznego. Komisja Europejska zaproponowała zmiany zasad wypłacania m.in. zasiłków obywatelom UE, którzy pracują w innym państwie unijnym niż kraj pochodzenia, jeszcze w 2016 r. Przepisy regulują, w którym z dwóch państw i od jakiego momentu osobie takiej przysługują różne świadczenia. Wynegocjowana przez przedstawicieli państw członkowskich i europarlamentu propozycja ws. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego została zablokowana przez unijnych ambasadorów.

js/
 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.