Poniedziałek, 16 Grudzień 2019

Od poniedziałku w Strasburgu sesja plenarna z głosowaniem nad składem KE

22.11.2019, 11:21 Aktualizuj: 26.11.2019, 09:29
Fot.PE
Fot.PE

Od poniedziałku na czterodniowej sesji plenarnej zbiera się w Strasburgu Parlament Europejski. Głównym i najbardziej wyczekiwanym punktem porządku obrad będzie głosowanie nad składem nowej Komisji Europejskiej. Ten punkt zaplanowano na środę.

Na godz. 9 przewidziano wystąpienie przyszłej przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która dokona prezentacji kolegium komisarzy i przedstawi program KE. O godz. 12 europosłowie będą głosować nad całym składem Komisji. Głosowanie poprzedzą wystąpienia przedstawicieli poszczególnych grup politycznych.

Ostatecznie ma być 27 komisarzy, bez przedstawiciela Wielkiej Brytanii. Wprawdzie, zgodnie z decyzją Rady Europejskiej, Komisja wraz z przewodniczącym ma liczyć tyle osób, ile jest państw członkowskich, jednak Londyn konsekwentnie, w obliczu skutecznego brexitu, odmawiał nominowania swojego reprezentanta. Do pracy zasiedli więc prawnicy Rady, Komisji Europejskiej i Parlamentu i przygotowali opinię, zgodnie z którą KE może pracować w 27-osobowym składzie. Przeważyły argumenty, że jeden kraj, który za chwilę będzie poza UE, nie może blokować ukonstytuowania Komisji.

Głosowanie w PE kończy procedurę wyłaniania Komisji. Posłowie zagłosują nad całym składem tej instytucji. Głosowanie będzie imienne. Gdyby zabrakło większości proces tworzenia KE trzeba by było zacząć od nowa, ale trudno to sobie wyobrazić po tym, jak komisje PE, z mniejszym czy większym entuzjazmem, ale jednak zaaprobowały wszystkich kandydatów na komisarzy. Wprawdzie sama przewodnicząca-elekt w głosowaniu w PE przeszła większością tylko dziewięciu głosów, ale działo się to w atmosferze kontrowersji wywołanych odejściem od systemu kandydatów wiodących, w ramach którego to przedstawiciele partii występujący w kampanii wyborczej jako pretendenci do objęcia szefostwa Komisji powinni dostać nominację Rady Europejskiej.  

W programie von der Leyen można oczekiwać ponownie zdecydowane postawienia kwestii ochrony klimatu. Już we wstępnym wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim zapowiedziała ona, że chce, aby Europa była neutralna klimatycznie do 2050 roku. Aby było to możliwe, UE musi podejmować odważne kroki - ograniczyć emisje do 2030 roku nie o planowane 40 proc., ale nawet o 55 proc. Zapewniła też posłów, że w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania przedstawi „zielony ład dla Europy".

Kwestie ochrony klimatu będą pojawiać się podczas sesji PE kilkakrotnie. W poniedziałek odbędą się debaty na temat konferencji COP25 oraz kryzysu klimatycznego i środowiskowego. W związku z konferencją ONZ w sprawie zmian klimatycznych, która odbędzie się w Madrycie w dniach 2-13 grudnia, posłowie będą debatować nad rezolucją wzywającą UE do przedstawienia strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zagwarantuje to, że UE pozostanie światowym liderem w walce ze zmianami klimatycznymi. W poniedziałek odbędzie się również osobna debata na temat obecnego kryzysu klimatycznego, podczas której Parlament przeanalizuje wniosek w sprawie sytuacji nadzwyczajnej dotyczącej klimatu i środowiska naturalnego. Głosowanie nad dwiema odrębnymi rezolucjami odbędzie się w czwartek.

We wtorek w południe PE zbierze się na uroczystym posiedzeniu. Będzie ono poświęcone wręczeniu Nagrody im. Sacharowa za 2018 rok. Odbierze ją ukraiński reżyser Ołeh Sencow, który do niedawna odbywał karę 20 lat pozbawienia wolności w Rosji, oficjalnie za „planowanie działań terrorystycznych”, w rzeczywistości za swój sprzeciw wobec rosyjskich rządów na Krymie. Sencow został zwolniony 9 września, w ramach wymiany więźniów między Rosją a Ukrainą.

Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli jest przyznawana co roku przez Parlament Europejski. Ustanowiono ją w 1988 r. w celu uhonorowania osób i organizacji, które bronią praw człowieka i podstawowych wolności.

Inna uroczystość odbędzie się w środę. Przewodniczący PE David Sassoli ogłosi wówczas zwycięzcę Nagrody Filmowej LUX 2019, w obecności reżyserów zakwalifikowanych filmów. Tegoroczni finaliści to: „Kto zabił sekretarza generalnego ONZ?”, w reżyserii Madsa Brüggera, „Bóg istnieje, Jej imię to Petrunia” w reżyserii Teony Mitevskiej oraz „Królestwo” w reżyserii Rodrigo Sorogoyena.

Nagroda Filmowa LUX służy promowaniu kina europejskiego poprzez wsparcie dystrybucji europejskich produkcji oraz inicjowanie europejskiej debaty na temat najważniejszych kwestii politycznych i społecznych. Nagrodę przyznano po raz pierwszy w 2007 roku. Laureat jest wybierany przez europosłów. Parlament Europejski pokrywa koszty napisów do trzech finałowych filmów we wszystkich 24 językach urzędowych UE oraz produkuje pakiet kina cyfrowego dla każdego kraju UE. Zwycięski film zostanie dostosowany do potrzeb osób niedowidzących i niedosłyszących oraz otrzyma dodatkowe wsparcie promocyjne.

W poniedziałek 25 listopada, w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, odbędzie się debata plenarna na temat przystąpienia UE do konwencji stambulskiej. Posłowie mają wezwać państwa członkowskie, które jeszcze nie ratyfikowały konwencji, do niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych działań legislacyjnych i politycznych w celu powstrzymania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Debata podsumowana zostanie rezolucją, nad którą głosowanie odbędzie się w czwartek.

Aby uczcić ten dzień, Parlament Europejski w Strasburgu zostanie, w poniedziałek wieczorem, oświetlony na pomarańczowo.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, znana również jako konwencja stambulska, jest pierwszym prawnie wiążącym międzynarodowym instrumentem w tej sprawie. Ustanawia ona kompleksowe ramy oraz środki zapobiegania takiej przemocy, wspierania ofiar i karania sprawców. Chociaż UE podpisała konwencję 13 czerwca 2017 roku, siedem państw członkowskich nadal jej nie ratyfikowało. Są to: Bułgaria, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa, Słowacja, Wielka Brytania i Węgry.

W 30. rocznicę podpisania Konwencji o prawach dziecka posłowie przyjmą rezolucję w sprawie wyzwań, przed jakim stoją dziś dzieci i młodzież.

Podczas sesji podjęta będzie także kwestia ochrona rolnictwa unijnego przed taryfami amerykańskimi. Eurodeputowani chcą wiedzieć, w jaki sposób Komisja Europejska złagodzi wpływ (do 25 proc.) ceł pobieranych od 18 października od dużej liczby produktów rolnych, takich jak francuskie wina, włoskie sery i hiszpańska oliwa z oliwek. UE chce wyasygnować 6,8 mld euro na przeciwdziałanie wpływowi ceł USA.

woj/

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.