Czwartek, 28 Maj 2020

PKW przypomina: 30 dni na usunięcie plakatów i haseł wyborczych

10.06.2019, 09:16 Aktualizuj: 10.06.2019, 09:22
Fot.PAP/D.Delmanowicz
Fot.PAP/D.Delmanowicz

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że pełnomocnicy wyborczy mają 30 dni na usunięcie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

Komitety wyborcze w ramach kampanii wyborczej mogły umieszczać plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Plakaty i hasła wyborcze powinny być umieszczane w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. W przeciwnym razie grozi kara grzywny.

Taka sama kara grozi za umieszczenie plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Obowiązek uporządkowania miejsc przeznaczonych na kampanię wizualną nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej. Warunkiem  pozostawienia reklam wyborczych po 25 czerwca jest jednak uzyskanie zgody właściciela.

Pełnomocnik wyborczy zaniedbujący obowiązek usunięcia plakatów narażą się na karę grzywny. Ponadto, gdy wójt (burmistrz, prezydent) wyda postanowienie o usunięciu elementów agitacji wyborczej, to kosztami tej operacji obciąży pełnomocników.

PKW przypomina również, że policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

woj/

Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.