Wtorek, 22 Październik 2019

Prezydia stałych komisji Parlamentu Europejskiego

11.07.2019, 11:47 Aktualizuj: 11.07.2019, 11:50
Fot.PE
Fot.PE

Stałe komisje i podkomisje Parlamentu Europejskiego wybrały składy swoich prezydiów na najbliższe dwa i pół roku. Podajemy składy przewodniczących i wiceprzwodniczących 19 komisji i dwóch podkomisji. Jedna komisja - zatrudnienia i spraw socjalnych nie wybrała swojego prezydium.

Komisja spraw zagranicznych:

przewodniczący: David McALLISTER (EPP, DE)
wiceprzewodniczący: Witold Jan WASZCZYKOWSKI (ECR, PL)

Komisja rozwoju:

przewodniczący: Tomas TOBÉ (EPP, SE)
wiceprzewodniczący: Pierrette HERZBERGER-FOFANA (Greens/EFA, DE)
Norbert NEUSER (S&D, DE)
Chrysoula ZACHAROPOULOU (Renew Europe, FR)
Erik MARQUARDT (Greens/EFA, DE)

Komisja handlu międzynarodowego:

przewodniczący: Bernd LANGE (S&D, DE)
wiceprzewodniczący: Jan ZAHRADIL (ECR, CZ)
Iuliu WINKLER (EPP, RO)
Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU (EPP, EL)
Marie-Pierre VEDRENNE (Renew Europe, FR)

Komisja budżetu:

Przewodniczący: Johan VAN OVERTVELDT (ECR, BE)
wiceprzewodniczący: Janusz LEWANDOWSKI (EPP, PL)
Olivier CHASTEL (Renew Europe, BE)
Margarida MARQUES (S&D, PT)
Niclas HERBST (EPP, DE)

Komisja kontroli budżetowej:

przewodniczący: Monika HOHLMEIER (EPP, DE)
wiceprzewodniczący: Isabel GARCÍA MUÑOZ (S&D, ES)
Caterina CHINNICI (S&D, IT)
Martina DLABAJOVÁ (Renew Europe, CZ)
Tamás DEUTSCH (EPP, HU)

Komisja spraw gospodarczych i monetarnych:

przewodniczacy: Roberto GUALTIERI (S&D, IT)t
wiceprzewodniczący: Luděk NIEDERMAYER (EPP, CZ)
Stephanie YON-COURTIN (Renew Europe, FR)
Derk Jan EPPINK (ECR, NL)
José GUSMÃO (GUE/NGL, PT)

Komisja środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i ochrony żywności:

przewodniczący: Pascal CANFIN (Renew Europe, FR)
woceprzewodniczący: Bas EICKHOUT (Greens/EFA, NL)
Seb DANCE (S&D, UK)
Cristian-Silviu BUŞOI (EPP, RO)
Anja HAZEKAMP (GUE/NGL, NL)

Komisja przemysłu, badań naukowych i energii:

przewodniczący: Adina-Ioana VĂLEAN (EPP, RO)
wiceprzewodniczacy: Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, PL)
Morten PETERSEN (RE, DK)
Patrizia TOIA (S&D, IT)
Lina GALVEZ MUÑOZ (S&D, ES)

Komisja rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów:

przewodniczący: Petra DE SUTTER (Greens/EFA, BE)
wiceprzewodniczacy: Pierre KARLESKIND (Renew Europe, FR)
Maria GRAPINI (S&D, RO)
Róża THUN (EPP, PL)
Maria Manuel LEITÃO MARQUES (S&D, PT)

Komisja trannsportu i turustyki:

przewodniczący: Karima DELLI (Greens/EFA, FR)
Johan DANIELSSON (S&D, SE)
Sven SCHULZE (EPP, DE)
István UJHELYI (S&D, HU)
Jan-Christoph OETJEN (Renew Europe, DE)

Komisja rozwoju regionalnego:

przewodniczacy: Younous OMARJEE (GUE/NGL, FR)
wiceprzewodniczacy: Krzysztof HETMAN (EPP, PL)

Komisja rolnicta i rowoju wsi:

przewodniczacy: Norbert LINS (EPP, DE)
wiceprzewodniczacy: Francisco GUERREIRO (Greens/EFA, PT)
Daniel BUDA (EPP, RO)

Komisja rybołówstwa:

przewodniczacy: Chris DAVIES (Renew Europe, UK)
wiceprzewodniczacy: Peter van DALEN (EPP, NL)
Søren GADE (Renew Europe, DK)
Giuseppe Ferrandino (S&D, IT)
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR (EPP, PT)

Komisja kultury i edukacji:

przewodniczacy: Sabine VERHEYEN (EPP, DE)
wiceprzewodniczacy: Romeo FRANZ (Greens/EFA, DE)
Dace MELBĀRDE (ECR, LV)

Komisja prawna:

przewodniczacy: Lucy NETHSINGHA ( Renew Europe, UK)
wiceprzewodniczacy: Sergey LAGODINSKY (Greens/EFA, DE)
Marion WALSMANN (EPP, DE)
Ibán GARCIA DEL BLANCO (S&D, ES)
Raffaele STANCANELLI (ECR, IT)

Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych:

przewodniczacy: Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES)
wiceprzewodniczacy: Maite PAGAZAURTUNDÚA (RE, ES)
Pietro BARTOLO (S&D, IT)
Emil RADEV (EPP, BG)

Komisja spraw konstytucyjnych:

przewodniczacy: Antonio Tajani (EPP, IT)
wiceprzewodniczacy: Gabriele Bischoff (S&D, DE)

Komisja praw kobiet i rownouprawnienia:

przewodniczacy: Evelyn REGNER (S&D, AT)
wiceprzewodniczacy: Eugenia RODRÍGUEZ PALOP (GUE/NGL, ES)
Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Greens/EFA, FR)
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI (EPP, EL)
Robert BIEDROŃ (S&D, PL)

Komisja petycji:

przewodniczacy: Dolors MONTSERRAT (EPP, ES)
wiceprzewodniczacy: Tatjana ŽDANOKA (GREENS/EFA, LV)
Yana TOOM (Renew Europe, EE)
Ryszard CZARNECKI (ECR, PL)
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO (S&D, ES)

Podkomisja bezpieczeństwa i obrony:

przewodniczacy: Nathalie LOISEAU (Renew Europe, FR)
wiceprzewodniczacy: Nikos ANDROULAKIS (S&D, EL)
Kinga GÁL (EPP, HU)
Özlem DEMIREL (GUE/NGL, DE)
Lukas MANDL (EPP, AT)

Podkomisja praw człowieka:

przewodniczacy: Maria ARENA (S&D, BE)
wiceprzewodniczacy: Irina VON WIESE (Renew Europe, UK)
Hannah NEUMANN (GREENS/EFA, DE)
Karoline EDTSTADLER (EPP, AT)
Raphaël GLUCKSMANN (S&D, FR)

woj/

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.