Środa, 15 Lipiec 2020

Przemysł ciężki na drodze ku zerowej emisji

18.11.2019, 11:17 Aktualizuj: 19.11.2019, 09:15
Fot. Wikimedia
Fot. Wikimedia

Składka klimatyczna w ramach unijnego systemu handlu emisjami, "zielone" zamówienia publiczne, standardy emisyjne dla produktów wytwarzanych wraz z postępem transformacji przemysłowej - to niektóre propozycje mające na celu osiągnięcie przez unijny przemysł ciężki neutralności klimatycznej do 2050 roku. Opracował je zespół międzynarodowych ekspertów w odpowiedzi na proponowany przez Ursulę von der Leyen "Zielony Ład dla Europy".

W raporcie "Building blocks for a climate-neutral European industrial sector", przygotowanym przez Platformę na rzecz Materiałów Przyjaznych Klimatowi (CFMP) oceniono, że chociaż przemysł ciężki odpowiada aż za 16 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE, to może on osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r., dostarczając jednocześnie niskoemisyjne materiały i technologie potrzebne do transformacji energetycznej.

Jednak niskoemisyjne procesy przemysłowe są znacznie droższe od konwencjonalnych alternatyw (do 115 proc. w stosunku do obecnych metod produkcji), dlatego przemysł potrzebuje zintegrowanych i spójnych ram regulacyjnych, które pozwolą na efektywną transformację sektora.

W dobie narastających sporów wokół handlu międzynarodowego oraz rosnącej konkurencji w zakresie zielonych oraz cyfrowych technologii, staje się jasne, że poleganie na unijnym systemie handlu emisjami EU ETS w jego obecnym kształcie oraz na funduszach wsparcia innowacji nie jest wystarczające, by osiągnąć neutralność klimatyczną przy zachowaniu konkurencyjności. Dlatego CFPM opracowała pakiet rozwiązań dla transformacji unijnego przemysłu.

CFPM przypomina, że składka klimatyczna w ramach unijnego systemu handlu emisjami EU ETS to opłata za materiały o wysokiej emisji dwutlenku węgla sprzedawane w Europie. Może ona być alternatywą dla podatku granicznego od emisji CO2, zaproponowanego przez przyszłą przewodniczącą Komisji Europejskiej. Składka tworzy bodźce do wykorzystywania materiałów przyjaznych dla klimatu, ułatwia finansowanie inwestycji w niskoemisyjne procesy produkcyjne i pozwala łączyć efektywne opodatkowanie emisji CO2 z ochroną europejskiego przemysłu przed ucieczką emisji. Składka klimatyczna może też wspierać społecznie sprawiedliwą politykę klimatyczną, gdyż umożliwia redystrybucję przychodów do obywateli, a także finansowanie wsparcia niskoemisyjnych
technologii przemysłowych.

Eksperci proponują też niskoemisyjne kontrakty różnicowe, które tworzą wiodące rynki dla innowacyjnych niskoemisyjnych procesów produkcji i materiałów. Kontrakty różnicowe dla OZE zabezpieczą inwestorów przed ryzykiem rynkowym i regulacyjnym, takim jak zmiany w strukturze rynku energii.

Inna propozycja to "zielone" zamówienia publiczne, dzięki którym rządy i samorządy mogą wykorzystać swoją siłę nabywczą przy inwestycjach w infrastrukturę, w celu stworzenia wiodących rynków dla niskoemisyjnych praktyk budowlanych i zrównoważonego projektowania.

Według ekspertów CFPM w kolejnych dekadach, wraz z postępem transformacji przemysłowej, powinny być wdrażane standardy emisyjne, co pozwoli ograniczyć sprzedaż w UE produktów zawierających materiały wytwarzane w procesach wysokoemisyjnych.

Dzięki tego typu rozwiązaniom - ocenia CFPM - powstaną rynki dla niskoemisyjnych rozwiązań przemysłowych, przyspieszając komercjalizację zeroemisyjnych technologii przemysłowych i tworząc uzasadnienie biznesowe dla innowacji przyjaznych dla klimatu. Ponadto, że wdrożenie tego pakietu przyczyni się do sprawiedliwej transformacji przemysłowej, zapobiegając przeniesieniu produkcji i miejsc pracy poza Europę, do państw o mniej rygorystycznych celach polityki klimatycznej.

woj/

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.