Środa, 22 Maj 2019

Sesja plenarna PE: brexit, wroga propaganda i stosunki z Rosją

11.03.2019, 09:53 Aktualizuj: 11.03.2019, 15:09
© European Union 2018 - Source : EP Mathieu CUGNOT
© European Union 2018 - Source : EP Mathieu CUGNOT

Zagrożenia ze strony Chin, brexit, przeciwdziałanie wrogiej propagandzie i stosunki UE-Rosja – m.in. tymi tematami zajmie się Parlament Europejski podczas rozpoczynającej się w poniedziałek sesji plenarnej.

Debata z premierem Słowacji Pellegrinim na temat przyszłości UE

We wtorek premier Słowacji Peter Pellegrini przedstawi w Parlamencie Europejskim swoją wizję przyszłości integracji europejskiej. Będzie to osiemnasta z serii debat między europosłami a szefami państw i rządów UE.

Parlament Europejski omówi priorytety szczytu UE 21-22 marca 

W środę rano posłowie przedstawią swoje priorytety na szczyt UE zaplanowany na 21-22 marca. W debacie wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej i rumuńskiej prezydencji w Radzie UE.

Podczas debaty posłowie prawdopodobnie skomentują również wynik głosowania w brytyjskiej Izbie Gmin w sprawie porozumienia na temat brexitu, które będzie miało miejsce 12 marca.

Prace nad ograniczeniem negatywnych skutków brexitu bez umowy

W środę w Parlamencie Europejskim będą kontynuowane prace nad ograniczeniem negatywnych skutków brexitu bez umowy.

Wśród propozycji rozwiązań prawnych poddanych pod głosowanie w trybie pilnym, w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, znajdują się między innymi regulacje umożliwiające studentom i nauczycielom programu Erasmus ukończenia nauki za granicą. W tym pakiecie znalazły się również przepisy, które zapewnią, że obywatele UE w Wielkiej Brytanii i Wielkiej Brytanii w UE-27 zachowają swoje świadczenia z tytułu zabezpieczenia socjalnego nabyte przed wystąpieniem.

Zmiany klimatyczne: Plan działań UE do 2050

Również w środę posłowie przedyskutują długoterminowe cele redukcji emisji gazów cieplarnianych z Radą i Komisją Europejską, przed głosowaniem, które dobędzie się w czwartek. Debata skoncentruje się na niedawnym komunikacie Komisji Europejskiej, w którym przedstawiono możliwe scenariusze wdrażania przez UE porozumienia paryskiego. Następnie posłowie zagłosują nad rezolucją zawierającą rekomendacje Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo cybernetyczne: przeciwdziałanie zagrożeniom informatycznym ze strony Chin

Parlament przyjmie we wtorek rezolucję o zagrożeniach dla bezpieczeństwa wynikających z rosnącej obecności chińskich technologii w UE. W projekcie rezolucji posłowie domagają się podjęcia pilnych działań na poziomie UE w celu przeciwdziałania poważnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa cybernetycznego. Jako źródło zagrożeń wskazują wzrost obecności chińskich technologii w UE.

Posłowie mają również przyjąć rozporządzenie o bezpieczeństwie cybernetycznym, tzw. akt ws. cyberbezpieczeństwa.

W środę natomiast Parlament będzie głosował w sprawie projektu ustanowienia Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa.

Przeciwdziałanie wrogiej propagandzie przed wyborami europejskimi w 2019 r.

W PE odbędzie się głosowanie nad przepisami mającymi bronić europejskie demokracje przed zagranicznymi podmiotami rozpowszechniającymi błędne informacje lub manipulującymi danymi osobowymi wyborców. Zaplanowane na wtorek przyjęcie regulacji przez Parlament umożliwi nakładanie kar finansowych na paneuropejskie partie polityczne i fundacje, które celowo naruszają przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych.

Posłowie będą również głosować nad rezolucją, w której podsumowano ostatnie wysiłki UE na rzecz przeciwdziałania wrogiej propagandzie ze strony zagranicznych podmiotów oraz promowania nowych technologii w celu radzenia sobie z propagandą i fałszywymi kontami w mediach społecznościowych.

Przyszłość stosunków UE - Rosja: stanowisko Parlamentu Europejskiego

W poniedziałek odbędzie się debata nt. przyszłości stosunków UE – Rosja. W projekcie rezolucji, która zostanie poddane pod głosowanie we wtorek, uznano, że UE powinna pozostawić sobie możliwość nakładania dalszych sankcji, jeśli Rosja będzie nadal łamać prawo międzynarodowe. Bliższe stosunki byłyby możliwe tylko wtedy, gdyby Rosja w pełni wdrożyła tzw. porozumienie mińskie w celu zakończenia wojny we wschodniej Ukrainie i zaczęła przestrzegać prawa międzynarodowego.

W grudniu ub.r. Rada UE przedłużyła sankcje gospodarcze wobec Rosji do 31 lipca 2019 r.

Czystsze powietrze: wezwanie do przestrzegania unijnych standardów

Posłowie przedstawią też sposoby ograniczania zanieczyszczeń powietrza w rezolucji, która zostanie przyjęta w środę. Poprawa jakości powietrza wymaga działań na wszystkich szczeblach zarządzania, stwierdza projekt rezolucji.

Łańcuch dostaw żywności: nowe przepisy przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym

Natomiast projekt przepisów chroniących rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi kupców, będzie przedmiotem debaty w poniedziałek i głosowania w czwartek. Nowe przepisy, nieoficjalnie uzgodnione z ministrami UE w grudniu, mają na celu wprowadzenie lepszej równowagi w łańcuchu dostaw żywności. Wymieniają one na czarnej liście niektóre praktyki, takie jak opóźnione płatności za dostarczone produkty

Debata na temat nowych sankcji UE za łamanie praw człowieka

We wtorek w PE obędzie się debata na temat nowych sankcji UE za łamanie praw człowieka. Propozycja inspirowana aktem Magnickiego, zakłada zamrożenie aktywów oraz odmowę wiz osobom odpowiedzialnym za łamanie praw człowieka. Głosowanie nad regulacjami odbędzie się w czwartek.

Podobne ramy prawne istnieją już w USA, Kanadzie i kilku krajach UE, a ich celem jest karanie osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka na całym świecie.

Sesja Plenarna PE potrwa do czwartku.

kic/

 

 

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.