Środa, 15 Lipiec 2020

"Sojusz na rzecz polityki spójności": instrument odbudowy może być nieskuteczny

19.06.2020, 08:36 Aktualizuj: 19.06.2020, 08:48

Unijny instrument na rzecz odbudowy gospodarczej może się okazać nieskuteczny - alarmują organizacje partnerskie "Sojuszu na rzecz polityki spójności", do których należy m.in. Komitet Regionów.

"Bez uwzględnienia zróżnicowanych potrzeb regionów, miast i gmin oraz silnego zaangażowania podmiotów lokalnych instrument na rzecz odbudowy i odporności – najpotężniejsze narzędzie inwestycyjne w ramach unijnych planów naprawy – może się okazać nieskuteczny " – ostrzegły organizacje partnerskie "Sojuszu".

Organizacje, do których należy Komitet Regionów UE i europejskie stowarzyszenia samorządowe, zwróciły uwagę, że obecnie większość środków unijnych jest kierowana wyłącznie do państw członkowskich. Nie jest zatem jasne, jak duży będzie wpływ samorządów na przegląd programów i wydatkowanie środków.

Dlatego samorządowcy zaapelowali do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o zapewnienie udziału miast, gmin i regionów w tym procesie oraz utrzymanie istotnej roli spójności we wszystkich działaniach pokryzysowych mających na celu odbudowę gospodarki.

Wezwali wszystkie instytucje unijne i krajowe – w tym w szczególności europejską komisarz do spraw spójności i reform Elisę Ferreirę – do podjęcia niezbędnych kroków, by krajowe plany odbudowy i odporności były zgodne z zasadą partnerstwa.

"Wieloletnie ramy finansowe UE i plan odbudowy gospodarczej muszą koncentrować się na spójności jako podstawowej wartości Unii Europejskiej, by sprostać głównym wyzwaniom, takim jak Europejski Zielony Ład, cele zrównoważonego rozwoju, Europejski filar praw socjalnych oraz transformacja cyfrowa" – czytamy w przekazanym PAP stanowisku.

Zdaniem organizacji tworzących "Sojusz", w dobie obecnego kryzysu miasta, gminy i regiony potrzebują "bezpośredniego wsparcia" ze strony "zdecydowanej polityki spójności", aby zapobiec powiększaniu się różnic między regionami i asymetrycznemu ożywieniu gospodarczemu. Zwracają przy tym uwagę, że państwa członkowskie mają różne środki finansowe, aby sprostać obecnym wyzwaniom gospodarczym i społecznym.

Jednocześnie, jak podkreślono w komunikacie, #CohesionAlliance (z ang. Sojusz na rzecz spójności – PAP) z zadowoleniem przyjął zapowiedź inwestycji w wysokości 55 mld euro za pośrednictwem mechanizmu REACT-UE na rzecz skutecznej reakcji na pandemię COVID-19 oraz jej skutki społeczne i gospodarcze.

Wskazano też, że przedłużenie obecnych programów operacyjnych umożliwi szybkie wdrożenie kluczowych inwestycji.

"Większa elastyczność w zakresie transferu środków między funduszami i poszerzenie zakresu wsparcia dla sektorów usług zdrowotnych, turystyki i kultury, a także zapewnienie kapitału obrotowego dla MŚP pomoże samorządom lokalnym i regionalnym inwestować pieniądze tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne" – zaznaczono.

Ruch na rzecz polityki spójności (#CohesionAlliance) powołał do życia Komitet Regionów UE wraz europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast. Pod apelem o utrzymanie silnej pozycji tej polityki po 2020 r. do tej pory podpisało się 12 tys. sygnatariuszy, w tym wielu z Polski.

Szefowie państw i rządów po raz pierwszy w piątek będą dyskutować nad przedstawionym przez Komisję Europejską pakietem, na który składa się wynoszący ponad bilion euro budżet UE na lata 2021-2027 oraz dodatkowo 750 mld euro w pożyczkach i grantach na odbudowę po koronakryzysie.

kic/

 

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.