Środa, 22 Maj 2019

Zgłoszenia do konkursu o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego - do 18 lutego

01.02.2019, 13:50 Aktualizuj: 06.02.2019, 14:29
Fot. Parlament Europejski Biuro w Polsce
Fot. Parlament Europejski Biuro w Polsce

Do 18 lutego przedłużono termin zgłaszania projektów w konkursie o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego, organizowanym przez Parlament Europejski.

Mogą w nim wziąć udział osoby w wieku 16 - 30 lat, realizujące projekty o charakterze europejskim. Polacy już czterokrotnie zostali laureatami Nagrody.

Projekty kandydujące do Nagrody napływają ze wszystkich państw członkowskich UE. Zgłoszenia można składać indywidualnie lub grupowo; w przypadku projektów grupowych i transgranicznych można je zgłaszać tylko w jednym państwie - tym, które jest ściśle związane z danym projektem.

Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane przez młodych ludzi, które promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym; sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia uropejskiej tożsamości oraz integracji; proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie; przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.

Najlepsi kandydaci wyłaniani są w dwuetapowej procedurze. Najpierw narodowe jury, złożone z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i jednego przedstawiciela organizacji młodzieżowej z danego kraju, wybierają 28 najlepszych projektów - po jednym z każdego państwa członkowskiego. W drugiej fazie europejskie jury, składające się z przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, trzech posłów do Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie, wyłania spośród narodowych kandydatów trzech laureatów.

Autorzy zwycięskich projektów otrzymają kolejno: 7500 euro, 5000 euro, 2500 euro. Laureaci otrzymają również zaproszenie do zwiedzenia Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu.

Krajowi jurorzy wybiorą projekty do 15 marca. Laureatów poznamy 11 kwietnia, a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 28 maja w Akwizgranie.

woj/

 

Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.